Uslovi naplate

Na ovoj stranici možete se detaljnije upoznati sa uslovima naplate vozarine, od strane firme NCSTransport d.o.o.

Osnovni pojmovi:
 
Fakturisanje:

Računi za obavljenu uslugu prevoza po osnovu pismenog Naloga nasloviti na sedište preduzeća NCSTransport d.o.o., ulica Mileve Marić Ajnštajn 88/28, 11073 Novi Beograd, Srbija, PIB: 110969312, matični broj: 21507836

Plaćanje računa nije moguće ukoliko se ne dostavi originalni pečatirani i potpisani CMR bez primedbi od strane primaoca i EX papira, uz Vašu fakturu.

Vaša je obaveza da nam dostavite original Fakturu, CMR, EX papir u roku od 7 kalendarskih dana od dana istovara robe, u slučaju da to ne uradite, uslovi plaćanja pomeraju se sa dogovorenih po nalogu za utovar na plus 30 dana od dana prijema originalne Fakture za transport, CMRa i EX papira.

Skraćivanje roka za naplatu:

Ukoliko naknadno (nakon prihvatanja Naloga) želite da promenimo dogovoreni datum plaćanja za izvršenu uslugu po osnovu pojedinačnog Naloga za transport, možete ovde pogledati predloge koje mi nudimo vezano za skaćivanje roka / kraćeg roka naplate i kontakirati Vašeg dispečera oko daljeg dogovora vezano za umanjenje iznosa potraživanja: 

tabalarni prikaz svih opcija našeg predloga za skraćivanje vašeg roka za naplatu potraživanja:

Zaštita klijenata:

Prevoznik / transporter je u obavezi da ne otkriva sadržaj transpornog naloga u pogledu trećih lica, zaštita podataka iz naloga smatra se obavezom i zagarantovana je sa vaše strane. 
Ukoliko prevoznik prihvati više naloga od istog klijenta prethodno navedena sredstva potraživanja neće biti uvećana, u slučaju kršenja zaštite prava potrošača.

Direktan kontakt sa uvoznikom ili izvoznikom, u zavisnosti od vrste naloga, je strogo zabranjen bez naše pismene saglasnosti.

Ovi Uslovi naplate sastavni su deo svakog Naloga za obavljanje međunarodnog ili domaćeg transporta, na snazi su od 01-JAN-2015.