magacin

Izgradnja magacina

Odabir lokacije kao i prvi kamen temeljac je već urađen kao i pojedini radovi, koji su deo zajedničkog ulaganja između strateškog partnera i NCSTransporta, već su u toku, uključujući radove na prilazu Terminalu, pripremne radove na novom objektu i radovima na kapijama za kamiione na Terminalu.Magacin je površine 450m2 sa šleperskim prilazom, opremljen viljuškarom nosivosti […]