bezbednost SSL

Na sigurnoj strani sa SSL sertifikatom

Poverenje je dobro, enkripcija je bolja. SSL sertifikatom obezbeđujemo privatnost, bezbednost i integritet podatka koji se nalaze na našem veb sajtu, kao i ličnih podataka korisnika koji posećuju naš sajt. To je bezbednosni protokol koji se koristi za slanje poverljivih podataka preko Interneta. Da bi se uspostavila sigurna SSL veza, mora se instalirati digitalni odnosno […]