E-KARTICA

Lako instalirajte naš kontakt u svoj uređaj.

Preuzmite našu e-vizit karticu
NCST NewsLetter
USLUGE

Kako se kaže, zlu ne trebalo

Osiguranje robe u transportu pruža svim učesnicima u međunarodnoj trgovini sigurnost bez koje se moderni instrumenti spoljne trgovine ne mogu ni zamisliti.

Ako ste u svetu međunarodne trgovine, iskoristite prednost i osigurajte Vašu robu putem kargo polise osiguranja.

Osnov za osiguranje robe (KARGO) u transportu određuje Incoterms, razgraničenjem tačke i momenta prelaska rizika vlasništva između prodavca i kupca, na osnovu ugovorenog kupoprodajnog pariteta.

 

 

Ističemo da pored standardnih transportnih rizika koje pokrivaju Institute Cargo Clauses osiguranje karga obezbeđuje vlasnike roba i od tzv. „rizika pomorskog prava“ što u slučajevima proglašenja Generalne havarije može bitno pomoći vlasniku robe da prevaziđe vanrednu situaciju.

Proces likvidacije generalne havarije u proseku traje najmanje godinu, dve ili više dana, a iznos depozita ili visina bankarske garancije kreće se od 10% od vrednosti robe pa naviše.

Često postavljena pitanja

Osiguranje robe (KARGO) ima jasno definisane osigurane rizike, princip „Numerus Clausus” i pokriva Osnove i Manipulativne rizike.
CMR osiguranje pokriva samo štetu za dokazanu subjektivnu odgovornost vozara.

Širina pokrića je fleksibilna, pa se osiguranici mogu odlučiti za pokriće samo određenih imenovanih opasnosti (osnovni rizici) ili na sveobuhvatno pokriće (svi rizici).

Od trenutka kada započne utovar u prvo prevozno sredstvo u mestu navedenom u polisi kao polazno, nastavlja se za vreme toka prevoza i završava se istovarom robe u skladište – odredištu upisanom u polisi kao istovarno mesto. Prestanak osiguranja smatra se Istekom roka od 7 dana, od dana kada je roba stigla na odredište.

Osiguranje odgovornosti vozara pokriva isključivo štete, za dokazanu subjektivnu odgovornost vozara i ne predstavlja nikakav automatizam za priznavanje šteta na robi

Odmah po saznanju da je pošiljke pretrpela oštećenje ili je došlo do krađe dela pošiljke potrebno je Zapisnikom utvrditi

Neophodno je dostaviti svu raspoloživu dokumentaciju i prepisku sa vozarima, čuvarima i trećim licima, original Polisu, Fakturu otpreme sa specifikacijom, originalni tovarni list, zapisnik o šteti i korespodenciju između vozara i drugih strana u pogledu njihove odgovornosti za gubitak ili štetu.

Neophodno je dostaviti svu raspoloživu dokumentaciju i prepisku sa vozarima, čuvarima i trećim licima, original Polisu, Fakturu otpreme sa specifikacijom, originalni tovarni list, zapisnik o šteti i korespodenciju između vozara i drugih strana u pogledu njihove odgovornosti za gubitak ili štetu.

U slučajevima proglašenja Generalne havarije može bitno pomoći vlasniku robe da prevaziđe vanrednu situaciju i zaštiti svoju robu koja se u tom trenutku našla u procesu prevoza

Podelite ovu stranu