USLUGE/PROMO špediterima magacin

Nemačka - Srbija od 40€/1paleta. Nedeljni polasci

Nudimo Vam organizaciju međunarodnog transporta komercijalne robe, na relaciji Od našeg magacina u Nemačkoj do našeg carinskog magacina u Beogradu. Polasci iz Nemačke su uglavnom utorkom, dolasci u Beograd su četvtkom, kamione prijavljujemo na CI Terminal Beograd, fizički istovaramo u Dobanovcima, Ugrinovcima ili Šimanovcima, u zavisnosti od trenutno raspoloživog mesta u carinskim magacinima.

Pitate se kako? Zajedno je lako!

Potrebno je sa uvoznicima iskomunicirati, zamoliti da njihovi dobavljači dostave robu do našeg magacina u Augsburgu. Ovo nije teško, većini izvoznika je u mogućnosti da to uradi bez troškova ili uz minimalnu naknadu, samo naši uvoznici nisu nikada ni pitali za ovu uslugu. Treba ih motivisati, sad imate razlog.

najava prijema robe
prijem u magacin DE
utovar i transport od DE do RS
smeštaj i dokementacija
dostava računa i plaćanje

Dobili ste informaciju da ipak izvoznik ne želi dostaviti robu do našeg magacina? Nije problem – možemo mi organizovati preuzimanje sa njihove adrese i dostavu do našeg magacina. Treba nam tačan poštanski broj, količina i težina robe i ponudu Vam možemo dostaviti veoma brzo.

komunikacija sa dobavljačem
preuzimanje
najava prijema robe
Prijem i skladištenje
prevoz od DE do RS
smeštaj i istovar
izmirenje obaveza

Šta je uključeno u tu cenu?

Koji su uslovi za ovu cenu?

Komunikacija između Vas i nas bazirana je mejlovima, eventualno telefonom, u hitnim slučajevima. Svaki predmet ima svoj „case“ referentni broj radi lakšeg, bržeg i pronalaženja tačnog statusa robe.
Po prijemu robe u magacin, dobijate mejlom prijemnicu a potom i informaciju sa planiranim datum polaska robe iz magacina. Opciono, i ne morate.
Po polasku kamiona iz Nemačke, dobijate mejl sa relevantnim podacima o Vašoj pošiljci, potrebnim Vam za uvozno carinjenje robe.
Nakon istovara robe od špeditera dobijate SD ili C7 mejlom odnosno obaveštava Vas telefonom da je dokumentacija spremna za preuzimanje.
Pošto Vi carinite Vašu pošiljku na osnovu Vaše fakture za transport, mi Vam našu šaljemo mejlom a original dostavljamo poštom.
I na kraju, nakon završenog uvoznog carinjenja robe, dužni ste dostaviti nama ili magacinu razduženje, kako bi se roba mogla preuzeti iz magacina.
Račun za usluge prevoza mora biti plaćen u roku od 15 dana od dana istovara. Cena je takva da je valuta kratka.

Naše dodatne usluge

zatražite ponudu na osnovu poštanskog broja dobavljača. Izvozno smo u mogućnosti uraditi na granici izlaska iz EU.

Skupljanje po Nemačkoj

veoma brzo dostavljamo ponudu za preuzimanje robe sa bilo koje adrese iz Nemačke, kao i njenu dostavu do našeg magacina.

Popusti na količinu robe

Za više paleta na mesečnom nivou, možemo pregovarati o dodatnom popustu, na kraju prvog kvartala poslovanja.

Prevoz opasnih materija. ADR

može, potrebno je znati pre preuzimanja – dostavljanja u magacin, UN broj, klasu, grupu i broj bodova. Cena na upit.

Prema poštanskom broju Vašeg dobavljača, broju paleta i težini određuje se cena prevoza do našeg magacina, a tranzitno vreme je 2 radna dana do dolaska robe u naš magacin u Bavarskoj. Cena od tog našeg magacina pa do Beograda je 45EUR po jednoj, složivoj, izvozno ocarinjenoj, paleti.

Preko naših partnera u Nemačkoj u mogućnosti smo da ponudimo organizaciju preuzimanja robe sa adrese Vaših dobvljača iz Nemačke ili EU do našeg magacina, a zatim skladištenje i isporuku preko našeg sistema, zbirne linije za Beograd. Tranzitno vreme od našeg magacina u Nemačkoj pa do našeg carinskog magacina u Dobanovcima je 2 radna dana.

Tu se naše mogućnosti ne završavaju, ukoliko uvoznik robe nije iz Beograda, našim vozilima ili angažovanjem kolega, možemo organizovati dopremu ocarinjene robe do njihovog lokalnog magacina. Cena na upit.

Ugovorna obaveza

Plaćanje naših usluga

preuzmite brošuru

preuzmite cenovnik

preuzmite Ugovor

dodaj cenovnik

dodaj Ugovor

Ugovorom su definisana prava i obaveze nas kao organizatora poslovanja, kao i Vas kao Nalogodavca. Organizator se obavezuje da će u najbržem realnom vremenskom roku dovesti robu iz Nemačke u carinski magacin u Beograd a Nalogodavac se obavezuje da će dostaviti sve neophodne informacije o vrsti robe i pakovanju kao i u roku izmiriti obaveze prema Organizatoru. Uvoznici se ne evidentiraju Ugovorom i smatraju se poslovnim tajnama tokom trajanja Ugovorne obaveze + 12 meseci po prestanku.
Takođe, pre potpisivanja Ugovora izvršićemo proveru Ocene rizičnosti i boniteta Vašeg preduzeća, što može dovesti do drugačijih uslova poslovanja, kao što su avansno plaćanje ili uopšte ne sarađivanje. Ugovor se reviduje kvartalno, zbog korekcija u iznosu popusta na količinu preveženih paleta u prethodnom obračunskom periodu. Za više detalja o ovom načinu poslovanja, kontaktirajte nas ili preuzmite blanko predlog Ugovora.

bonitet preduzeća:

Više o nama…

Dugi niz godina uspešno se bavimo organizacijom međunarodnih transporta, bilo kojim vidom transporta a o našem rangiranju na tržištu pokazuju javno dostupni podaci sa sajta APRa i Boniteta preduzeća

Zbog velikog interesovanja za ovim uslugama, moguće je vremenski kratko, ali razumno kašnjenje u dostavljanju našeg odgovora na Vaš upit.

PAZITE kome prosleđujete ovaj link. Zaštitite sebe i svoje poslovanje.

Podelite ovu stranu kolegama