E-KARTICA

Lako instalirajte naš kontakt u svoj uređaj.

Preuzmite našu e-vizit karticu
NCST NewsLetter
USLUGE

Šta su Incoterms 2020?

Međunarodna trgovinska komora (ICC) je objavila Incoterms® 2020, najnovije izdanje čuvenih trgovinskih termina za isporuku robe, kojima se obezbeđuje sigurnost i preciznost za poslovanje i trgovce bilo gde u Svetu.

incoterms® 2020 reguliše izraženu potrebu tržišta u odnosu na konosmane (BL) sa naznakom „ukrcano“ i pravilo Incoterms® Franko prevoznik (FCA).

Saznajmo osnovna prava i obaveze Prodavca i Kupca

 • Prodavac / izvoznik (isporučilac) postavlja robu dostupnu kupcu u magacinu isporučioca i odgovoran je jedino za pakovanje robe.
 • Prodavac / izvoznik (isporučilac) snosi sve troškove i odgovornost od momenta kada roba izađe iz magacina i bude utovarena. Osiguranje robe nije obavezno , ukoliko se zahteva, kupac snosi taj rizik.
  Ovaj paritet ne treba koristiti u ukoliko Isporučilac isporučuje robu van sopstvenog magacina.
 • Prodavac / izvoznik (isporučilac) robe dostavlja robu na dogovoronemo mesto i snosi rizik i troškove do tog dogovorenog mesta, uključujući i troškove izvoznog carinjenja robe.Isporučilac je odgovoran za unutrašnji transport i izvozno carinjenje osim ukoliko nije određeno mesto preuzimanja robe mesto Isporučilaca (FCA magacin Isporučioca). U tom slučaju, roba se tamo dostavlja i tovari u prevozno sredstvo koje organizuje kupac o trošku kupca.
 • Kupac snosi troškove od utovara do istovara, uključujući ali ne obavezujući i transportno osiguranje, zato što snosi rizik prilikom utovara robe od prvog prevoznog sredstva, ukoliko ih je bilo više.

NOVO za FCA, vezano za Incoterms 2020, je da u transportu kupac može pitati svog prevoznika da napravi tovarni list (Bill of Lading) za naznakom utovareno (“on board”) kao dokaz isporuke robe i na taj način olakšava upotrebu dokumentarnih kredita. Kredit se daje Isporučiocu putem bankarske garancije. 

 • Prodavac / izvoznik (isporučilac) robe dostavlja robu u luku utovara uz bok broda i snosi troškove isporuke kao i troškove izvoznog carinjenja.
 • Kupac snosi troškove utovara na brod, skladištenja, prevoza i ostalih troškova do destinacije isstovara, uključujući uvozno carinjenje i transportno osiguranje, ukoliko je potrebno iako nije obavezno. Kupac takođe snosi rizik dok se roba nalazi u pristaništu a pre utovara na brod.

Ovaj inkoterm se generalno koristi u speciijalnim slučajevima transporta kada su posebni uslovi za transport potrebni, obično se ne koristi za paletizovanu robu i kontejnere.

 • Prodavac / izvoznik (isporučilac) robe snosi troškove sve do utovara robe na brod, nakon čega se prenose rizici, kao i odgovornost za izvozno carinjenje. Isporučilac takođe organizuje transport iako kupac snosi transportne troškove.
 • Kupac je odgovoran za troškove prevoza robe, istovara, uvoznog carinjenja robe i dostave na odredište, kao i osiguranje ukoliko je dogovoreno. Prenos rizika se prebacuje kada je roba ukrcana.

Koristi se samo u brodskom prevozu. Nebi trebalo da se koristi za robu u kontejnerima jer se odgovornost prebacuje kada je roba utovarena na brod (kada je roba u fizičkom dodiru sa brodskim dokom) i kontejneri nisu utovareni ili ulaze na terminal, takođe, ukoliko bi roba pretrpela bilo kakvo oštećenje unutar kontejnera, bilo bi veoma teško utvrditi kada je do oštećenja došlo.

 • Prodavac / izvoznik (isporučilac) robe snosi troškove sve dok roba ne pristigne na dogovorene luke, uključujući izvozno carinjenje, dokumentaciju o poreklu, prevoz i uobičajeno i istovarne troškove.
 • Kupac je odgovoran za uvozno carinjenje i transport od luke do krajnje destinacije. Takođe je Kupčev rizik od momenta kada roba pređe ogradu broda u luci otpreme, iako to nije obavezno, Kupac obično uzima transportno osiguranje.

Ovaj inkoterm se koristi samo u brodskom transportu.

 • Kao i kod CFRa, Prodavac / izvoznik (isporučilac) robe snosi troškove sve do dolaska robe na dogovorenu luku, uključujuči izvozno carinjenje, dokumentaciju o poreklu, prevoz i istovarne troškove. Međutim, u odnosu na CFR inkoterm, ovde Isporučilac mora uzeti transportno osiguranje robe iako se rizik prebacuje na kupca onda kad je roba utovarena na brod.
 • Kupac snosi troškove uvoza i transporta od luke do krajnje destinacije.

NOVO u verziji ovog inkoterma 2020 je da Isporučilac mora uzeti transportno osiguranje robe u skladu sa predviđenim Transportnim klauzama (C). Drugim rečima, roba mora biti osigurana sve do dolaska na krajnje odredište. Ovaj inkoterm se takođe koristi samo u brodskom transportu. Ima široku primenu jer određuje carinsku vrednost

 • Prodavac / izvoznik (isporučilac) robe snosi troškove transporta sve do isporuke na dogovoreno mesto, tj. odgovorni su za sve troškove dokumentacije o poreklu, izvoznog carinjenja, glavnog transporta i uglavnom, troškova na krajnjem odredištu.
 • Kupac je odgovoran za uvozno carinjenje i transportno osiguranje ukoliko želi, mada nije obavezan. Rizik se prebacuje na kupca pri prvom utovaru na prevozno sredstvo.

Ovaj inkoterm važi za svako prevozno sredstvo..

 • Prodavac / izvoznik (isporučilac) robe snosi troškove isporuke do dogovorenog odredišta, kao što su izvozno carinjenje, dokumentacija o poreklu, prevoz i osiguranje koje je ovde obavezno.
 • Uvoznik je odgovoran za uvozno carinjenje robe i isporuku do odredišta kao i istovar na odredištu a rizik prelazi na njega pri prvom utovaru na prevozno sredstvo.
  NOVO u vezi sa ovim inkotermom a u skladu sa izmenama Inkoterm 2020 se ponovo odnosi na osiguranje robe. U ovom slučaju, osim što je obavezno, osiguranje mora da sadrži isto pokriće kao i ono što je predviđeno Transportnim klauzolama (A), roba mora biti osigurana se dok je prevoznik ne istovari na krajnju destinaciju.
 • Prodavac / izvoznik (isporučilac) robe snosi troškove i rizike koji nastaju pri dokumentaciji o poreklu, pakovanju, utovaru, izvoznom carinjenju, prevozu robe i istovaru na dogovorenoj krajnjoj destinaciji.
 • Kupac je odgovoran jedino za uvozno carinjenje robe i istovar.

Ovaj inkoterm se koristi u svim transportnim sredstvima. Osiguranje nije obavezno ali ukoliko se uzima, spada pod trošak Isporučioca.

 • Prodavac / izvoznik (isporučilac) robe snosi troškove i rizike od provere u sopstvenom magacinu pa do isporuke na krajnju destinaciju, uključujući izvozno i uvozno carinjenje, prevoz i osiguranje robe.
 • Kupac treba jedino da istovari robu, iako ovo može biti ugovoreno od strane isporučioca.

Ovaj inkoterm je kompletno suprotan od EXW, ovde Kupac snosi sve troškove i rizike.

Često postavljena pitanja

Put simply, Incoterms® are the selling terms that the buyer and seller of goods both agree to during international transactions.  These rules are accepted by governments and legal authorities around the world.

[Incoterm® rule] [Named port/place/point] Incoterms® 2020

Ukoliko ste izvoznik pokušajte sa vašim kupcem dogovoriti Incoterm pod slovima E, F ili C, stim da vam E više odgovora od C. Termini pod slovom E vas najmanje opterećuju.

All parties must make it clear in contracts which Incoterms® version is being referred to in order to avoid any misunderstanding.  Different trading partners will incorporate Incoterms® into contracts at different times.

 • Up to 31st December 2019 – Incoterms® 2010
 • From 1st January 2020 – Incoterms® 2020
 • If a different year is stated, for example Incoterms® 1990, then the respective terms will apply

der Incoterms® 2010 it was assumed that all transport would be undertaken by a third party transport provider.  Updates to Incoterms® 2020 allows for the provision for the buyer or seller’s own means of transport. This recognizes that some buyers and sellers are using their own methods of transport, including trucks or planes to get goods delivered.

 • This allows for the buyer’s own means of transport under the FCA rule
 • This allows for the seller’s own means of transport under DAP, DPU and DDP

 

Ukoliko ste izvoznik pokušajte od vašeg dobavljača dogovoriti Incoterm pod slovima D ili C, stim da vam D više odgovora od C. termini pod slovom D vas najmanje opterećuju.

Podelite ovu stranu