E-KARTICA

Lako instalirajte naš kontakt u svoj uređaj.

Preuzmite našu e-vizit karticu
NCST NewsLetter
USLUGE

Carinsko Posredovanje

Koristimo individualni pristup svakom korisniku da bi smo obezbedili rešenje po meri i zadovoljili specifične zahteve vašeg preduzeća. Primena carinskih procedura zagarantovana je u skladu sa važećim propisima.

Korišćenjem određenih carinskih procedura vaše preduzeće može sačuvati novac i iskoristiti ga u druge svrhe.

carinskozastupanje

Uvoz / Izvoz robe

Uvozne izvozne carinske deklaracije moraju pratiti robu ukoliko se roba prevozi iz neke EU države u drugu ili iz ne EU države u EU državu i obrnuto.

Generalno, carinska deklaracija mora biti popunjena u elektronskom obliku i prosleđena Carini. Carina proverava deklaraciju, prateću dokumentaciju i proverava robu na licu mesta.

Kontrola uvoznih dokumenata, potrebnih licenci, sertifikata o poreklu itd. se takođe kontrolišu pre nego što se roba ocarini. Obračunavaju se porez i carina, nakon plaćanja uvoznih dažbina roba se pušta u slobodan promet, odnosno obračunava se samo porez, ukoliko se dokazuje poreklo robe.

Mi ćemo Vas pratiti kroz ceo proces uvoznog carinjenja, takođe možemo vas obavestiti koji su Vam sve dokumenti potrebni za uvoz Vaše robe, uvidom u carinski tarifni sistem.

NCST Vam sa ponosom nudi sledeće usluge:

Često postavljena pitanja

Redovan postupak obuhvata postupak podnošenja, prihvatanja, provere carinskih deklaracija

Domaći putnici, pored predmeta ličnog prtljaga, oslobođeni su od plaćanja uvoznih dažbina na predmete koje unose iz inostranstva (roba koja nema komercijalni karakter), do ukupne vrednosti od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti. Za sve preko 100 evra radi se procena i podleže carinjenju.

Svrstavanje robe u Carinsku tarifu predstavlja određivanje tarifnog stava za tu robu,. 
Predstavlja jedinstven broj u Svetu na osnovu kojeg se lako saznaje o kojoj vrsti robe se radi.

U zavisnosti od pariteta isporuke, u troškovnik ulaze prevoz ili deo prevoza kao i carinska stopa.

Carinski dug mora biti plaćen u roku od 8 dana od dana prijema obaveštenja, s tim da roba neće biti puštena ispod carinskog nadzora pre nego što se carinski dug plati, odnosno pre nego što bude položeno obezbeđenje

Dokumentarni akreditiv predstavlja instrument plaćanja i obezbjeđenja naplate. Kupac ne mora da poseduje sredstva sve do momenta plaćanja, nema kašnjenja u odnosu na rokove plaćanja

Redovan postupak obuhvata postupak podnošenja, prihvatanja, provere carinskih deklaracija, kao i puštanje robe.

Privremeni smeštaj robe može se definisati kao smeštaj robe pod carinskim nadzorom na mestu i pod uslovima koje je odobrio carinski organ

Ta mogućnost se odnosi na sve lične predmete, nove ili korišćene, koji su Vam potrebni za tokom putovanja, kao i na prevozna sredstva, ali ne i na robu komercijalnog karaktera.

Carinski dug i placanje carinskih dazbina

ATA karnet je međunarodni carinski tranzitni dokument koji u svetu sinonim pasoša za robu. Koristi se za pojednostavljenje privremenog uvoza, a u Srbiji ga može izdati Privredna Komora Srbije za postupak privremenog izvoza.
Rok važenja dokumenta je 12 meseci.

Podelite ovu stranu