E-KARTICA

Lako instalirajte naš kontakt u svoj uređaj.

Preuzmite našu e-vizit karticu
NCST NewsLetter
USLUGE

ADR Oznake

Pod opasnim materijama smatraju se materijali ili stvari koje, ukoliko nisu propisno kontrolisane, predstavljaju potencijalnu opasnost po ljudsko zdravlje i bezbednost, infrastrukturu i/ili njihova prevozna sredstva.

Kako se klasifikuju ADR oznake?

Eksplozivi su jedinjenja ili smese koji mogu za vrlo kratko vreme da razviju veliku zapreminu gasova na visokoj temperaturi ili da se detoniraju kao posledica hemijske reakcije.

Gasovi su definisani propisima opasnih materija kao supstance koje imaju pritisak pare od 300 kPa ili veći na 50 ° C ili koji su potpuno gasoviti na 20 ° C na standardnom atmosferskom pritisku , i stavke koje sadrže ove supstance. Klasa obuhvata komprimovane gasove, tečne gasove, rastvorene gasove, smrzavanje tečnim naftnim gasovima, smeše jednog ili više gasova sa jednim ili više para supstanci drugih klasa, delova koji se pune sa gasom i aerosolom.

Zapaljive tečnosti su definisane propisima opasnih materija kao tečnosti, tečnosti ili smeše tečnosti koje sadrže čvrste materije u rastvoru ili suspenziji koja daju zapaljivu paru (imaju tačku paljenja) na temperaturi od ne više od 60-65°C, tečnosti spremne za prevoz na temperaturama na ili iznad njihove tačke paljenja ili supstancama koje se transportuju na povišenim temperaturama u tečnom stanju i koje daju zapaljivu paru na temperaturi i ili ispod maksimalne transportne temperature.

Zapaljive čvrste materije su materijali koji, pod uslovima sa kojima se susreću u saobraćaju, su lako zapaljive ili mogu prouzrokovati ili doprineti vatri putem trenja, samoreagujuće supstance koje su obaveze da prođu kroz snažno egzotermne reakcije ili čvrsti desenzitivisani eksploziv. Takođe, uključene su supstance koje su odgovorne za spontane grejanje pod normalnim uslovima prevoza, ili da se zagrevaju u dodiru sa vazduhom, pa su samim tim odgovorni da zapale i supstance koje emituju zapaljive gasove ili postaju spontano zapaljivi u kontaktu sa vodom

Oksidatori su definisani propisima opasnih materija kao materija koje mogu izazvati ili doprineti sagorevanju, uglavnom dodajući kiseonik kao rezultat hemijske reakcije redoks. Organski peroksidi su supstance koje se mogu smatrati derivatima vodonik peroksida u kojima su jedan ili oba atoma vodonika hemijske strukture zamenjena organskim radikalima .

Toksične supstance su one koje su ili sposobne da izazovu smrt ili ozbiljne povrede, ili da naškode ljudskom zdravlju ako se progutaju, udahnu ili pri kontaktu sa kožom. Infektivne supstance su one koje su poznata ili se mogu očekivati da sadrži patogene. Propisi opasne robe definišu patogene kao mikroorganizme, kao što su bakterije, virusi, Rikecije, paraziti i gljivice , ili druge agenasi koji mogu izazvati bolest kod ljudi ili životinja.

Propisi opasnih materija definišu radioaktivni materijal kao i bilo koji materijal koji sadrži radionuklide gde obojekoncentracija aktivnosti i ukupna aktivnost prelaze određenu unapred definisane vrednosti. Radionuklid je atom sa nestabilnom jezgrom i koji je samim tim predmet radioaktivnog raspada.

Korozivi su supstance koje hemijskom akcijom degradiraju ili dezintegrišu druge materijale pri kontaktu.

Ostale opasne materije su supstance i proizvodi koji u toku prevoza predstavljaju opasnost ili se ta opasnost ne pokriva drugim klasama. Ova klasa obuhvata, ali se i ne ograničava na, ekološki opasne materije, supstance koje se transportuju na povišenim temperaturama, razne supstance, genetički modifikovani organizami i mikroorganizmi i (u zavisnosti o načinu transporta) magnetni materijali i vazduhoplovno regulisane supstance.

Ova oznaka se koristi da obavesti špeditere i prevoznike da lako identifikuju sadržaj pošiljke. Ova oznaka će upozoriti da tečne ili čvrste supstance sadržane pošiljci u mogu biti opasne po životnu sredinu

Često postavljena pitanja

For the transport of dangerous goods by road (abbreviated to ADR due to the original language in French), certain exemptions can be claimed depending on the type of transport and the quantity. One of these exemptions is listed in section 1.1.3.6 of the ADR. It frees transportation that does not exceed a certain total amount of dangerous goods from a large part of the ADR transport regulations. However, some regulations still remain, which means that one cannot speak of a total exemption in this case.

Kamion opremljen ADR opremom kao i vozač sa ADR licencom su potrebni za prevoz odgovarajuće ADR robe, koja se deli u 9 grupa.

Svako transportno osiguranje u kojem se na vreme i pre utovara jasno naglasi da se radi o ADR robi, pri čemu se prikaže UN broj, klasa, grupa pakovanja i tunel, može se osigurati u transportu.

To calculate the unitless sum, at least the UN number, the quantity to be transported and, depending on the UN number, the packaging group or the classification code must be known, the latter being provided by a table overview from the present computer, provided that several different entries are possible. The effective calculation then takes place via the transport category (a number between 0 and 4), which is assigned to the unique dangerous goods entry. Depending on the transport category, the amount of dangerous goods must be multiplied by a factor between 0 and 50. The sum of all calculated individual values ​​of the loaded dangerous goods must then not exceed 1,000.

If the so-called „1,000 point limit“ is exceeded, all ADR transport regulations must be taken into account for the vehicle and driver

Podelite ovu stranu