Izjava o privatnosti

NCSTransport doo, Mileve Marić Ajnštajn 88/28, Novi Beograd, Republika Srbija, PIB: 110969312, MB: 21407836, skraćeno NCST d.o.o. (dalje u tekstu: NCST) obrađuje lične podatke korisnika svojih usluga i posetilaca stranice www.ncst.rs u skladu s važećim propisima kojima je regulisana zaštita ličnih podataka (Zakon o zaštiti ličnih podataka Sl .Glasnik RS br. 87/2018).
Poštujemo vašu privatnost i obrađujemo lične podatke pošteno, zakonito i transparentno, isključivo na osnovu verodostojnih pravnih osnova, odnosno u skladu sa vašim saglasnostima za obradu.

Kontaktirajte nas ako imate bilo kakva pitanja ili problema u vezi s korišćenjem Vaših ličnih podataka i rado ćemo Vam pomoći.

Ova Pravila zaštite privatnosti (dalje: Pravila) opisuju koje vaše lične podatke sakupljamo, na koji način obrađujemo kao i u koje svrhe ih upotrebljavamo, kao i vaša prava povezana sa vašim podacima.

Pristup internet stranici www.ncst.rs je slobodan i ne zahteva registraciju.

Korištenjem ove Web stranice i/ili naših usluga dajete saglasnost da se vaši lični podaci obrade na način koji je opisan u ovim Pravilima privatnosti.

Sadržaj
Definicije iskorišćene u ovim pravilima
Principi zaštite podataka kojima se vodimo
Kakva su Vaša prava u vezi s Ličnim podacima
Koje lične podatke sakupljamo o Vama
Kako koristimo Vaše privatne podatke
Ko još ima pristup Vašim privatnim podacima
Kako štitimo Vaše podatke
Informacije o kolačićima
Kontakt informacije

Lični podaci – svaka informacija koja se odnosi na identifikovanu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identifikovati.
Obrada – svaka radnja ili skup radnji izvršenih na Ličnim podacima ili skupu ličnih podataka.
Voditelj obrade – fizička ili pravna osoba, organ javne vlasti, agencija ili drugi organ koji samostalno ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade ličnih podataka.
Izvršitelj obrade – fizička ili pravna osoba, organ javne vlasti, agencija ili drugi organ koje obrađuje lične podatke u ime voditelja obrade.
Ispitanik – fizička osoba čiji se Lični podaci obrađuju.  
Dete – fizička osoba mlađa od 16 godina.

Prikupljene lične podatke obrađujemo uz obaveznu primenu odgovarajućih pravnih, tehničkih i organizacijskih mera sigurnosti kako bi sprečili svaku neovlašćenu obradu podataka. Pristup vašim ličnim podacima ograničen je samo na one zaposlene kojima su te informacije potrebne u pružanju naših usluga. Konstantno edukujemo naše zaposlene o važnosti poverljivosti podataka kao i o čuvanju privatnosti i zaštiti Vaših podataka. Prikupljamo samo one podatke koji su potrebni za predmetnu obradu i ne čuvamo ih duže nego što je to potrebno, odnosno određeno zakonskim propisima.

Obećavamo da ćemo se voditi sledećim principima zaštite podataka:
Obrada je zakonska. Aktivnosti naše obrade imaju zakonsku osnovu. Uvek uzimamo u obzir Vaša prava pre obrade ličnih podataka. Pružaćemo Vam informacije u vezi s obradom po zahtevu.
Obrada je ograničena svojom svrhom. Aktivnosti naše obrade u skladu su sa svrhom zbog koje su Lični podaci skupljeni.
Obrada je završena s minimalnim podacima. Mi sakupljamo i obrađujemo minimalnu količinu Vaših ličnih podataka potrebnih za bilo koju namenu.
Obrada je ograničena vremenskim intervalom. Nećemo čuvati Vaše lične podatke duže nego što je potrebno, osim ako zakonskim propisom nije drugačije određeno.
Učiinićemo sve kako bi se osigurala tačnost podataka.
Učinićemo sve kako bi se osigurao integritet i poverljivost podataka.
Ispitanik ima sledeća prava:
Pravo na informaciju – podrazumeva da imate pravo da znate, obrađuju li se Vaši privatni podaci; koji podaci su prikupljeni, odakle se dobijaju i zašto se i od strane koga obrađuju.
Pravo na pristup – podrazumeva da imate pravo da pristupite podacima sakupljenim o Vama i od Vas. To uključuje i pravo na zahtev i dobijanje kopije sakupljenih Vaših ličnih podataka.
Pravo na ispravku – podrazumeva da imate pravo da zatražite ispravku ili brisanje Vaših ličnih podataka koji su netačni ili nekompleti.
Pravo na brisanje – podrazumeva da u određenim okolnostima možete zatražiti brisanje Vaših privatnih podataka iz naših zapisa.
Pravo na ograničavanje obrade – podrazumeva da ako se određeni uslovi ispune, imate pravo ograničiti obradu Vaših ličnih podataka.
Pravo na prigovor na obradu – podrazumeva da u određenim slučajevima imate pravo na prigovor na obradu Vaših ličnih podataka, na primer u slučaju direktnog marketinga.
Pravo na prigovor na automatsku obradu – podrazumeva da imate pravo na prigovor na automatsku obradu, uključujući profiovanje; i da ne budete predmet odluke zasnovane isključivo na automatskoj obradi. Ovo pravo možete iskoristiti kada god postoji ishod profilovanja, koji prouzrokuju pravne efekte koji se tiču Vas ili se delomično odnose na Vas.
Pravo na prenos podataka – imate pravo nabaviti Vaše lične podatke u format koje uređaj može čitati ili ako je to izvodivo, direktan transfer od jednog Voditelja obrade na drugog.
Pravo na podnošenje žalbe – u slučaju da odbijemo Vaš zahtev, garantovan pravom na pristup, dostavićemo Vam razlog zašto se to dogodilo. Ako niste zadovoljni kako se prema Vašem zahtevu odnosi, molimo Vas da nas kontaktirate.
Pravo na pomoć nadzornog organa – podrazumeva da imate pravo na pomoć od strane nadzornog organa Poverenih za zaštitu ličnih podataka, Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, email: office@poverenik.rs i pravo na druga pravna sredstva, kao što je zahtev za naknadu štete.
Pravo na povlačenje saglasnosti – imate pravo da povučete bilo koju saglasnost na obradu ličnih podataka.

Informacije automatski sakupljene o Vama

To podrazumeva informacije koje se automatski čuvaju putem kolačića ili drugih alata za sesije. Ove informacije se koriste zbog poboljšanja korisničkog iskustva. Kada koristite ili gledate sadržaj naše stranice, Vaše aktivnosti moraju biti prijavljene.
Javno dostupne informacije.

Možemo sakupiti informacije o Vama koje su javno dostupne.
Koristimo Vaše lične podatke sa ciljem da:

pružimo informacije o preduzeću NCSTransport d.o.o. i o našim proizvodima i uslugama poboljšamo Vaše korisničko iskustvo;

Koristimo Vaše lične podatke na osnovu legitimnih razloga i/ili uz Vašu suglasnost, u sledeće svrhe:

Uz Vaš pristanak obrađujemo Vaše lične podatke u sledeće svrhe:

Otvorene molbe za posao

Podatke koje nam pošaljete kroz otvorene molbe za posao obrađuju se isključivo u svrhe obavljanja selekcijskog postupka pri zapošljavanju, a čuvaju se najduže dve godine.

Za reklamne nagradne igre i nagradna takmičenja NCSTransport d.o.o. povremeno organizuje nagradne igre i nagradna takmičenja. Lične podatke koje prikupljamo na ovaj način obrađujemo isključivo u svrhu realizacije nagradne igre, odnosno takmičenja (npr. objava imena dobitnika za kontakt dobitnika, dostave nagrade i sl.). Za učestvovanje u nagradnoj igri ili takmičenju potrebni su nam vaše ime i prezime, e-mail, kontakt telefon i adresa za dostavu nagrade. Isto tako od Vas možemo tražiti dodatne informacije koje će biti definisane pravilima nagradne igre ili takmičenja (npr. broj računa od kupljene usluge ili sl.). Prikupljene podatke brišemo nakon isteka 6 meseci od dana objave dobitnika. Obrađujemo Vaše lične podatke kako bi ispunili obavezu koja dolazi iz zakona i/ili koristimo Vaše lične podatke za opcije koje su predviđene zakonom. Zadržavamo pravo anonimnosti prikupljenih ličnih podataka i upotrebe takvih podataka. Koristićemo podatke van okvira Pravilnika samo kada su anonimni.

Mogli bi obraditi Vaše lične podatke u dodatne svrhe, ali da su u skladu s prvobitnom svrhom za koju su prikupljeni podaci. Da bi to uradili, osiguravamo:
veza između svrhe, konteksta i prirode ličnih podataka je pogodna za dalju obradu; dalja obrada ni na koji način neće nauditi Vašim interesima i
uvek bi postojala određena zaštita za obradu.

Uvek ćemo Vas Obavestiti o daljoj obradi i svrsi.

Ne delimo Vaše lične podatke sa nepoznatima. Lični podaci se u određenim slučajevima dostavljaju našim partnerima kojima verujemo s ciljem pružanja usluge kako treba ili poboljšanja korisničkog iskustva.

Radimo samo s partnerima za obradu (Izvršiteljima obrade)  koji su u stanju pružiti adekvatan nivo zaštite Vaših ličnih podataka. Vaše lične podatke objavljujemo trećim stranama ili javnim službenicima kada smo legalno obavezni to da uradimo. Vaše lične podatke možemo otkriti trećim stranama, ako ste dali saglasnost ili postoji druga pravna osnova za to.

Činimo najbolje da čuvamo Vaše lične podatke kao sigurne. Koristimo sigurne protokole za komunikaciju i prenos podataka (kao što je HTTPS). Koristimo se anonimnošću i pseudonimima, gde je primereno. Nadgledamo naše sisteme za moguće ranjivosti i eventualne napade.
Iako dajemo sve od sebe, mi Vam ne možemo garantovati potpunu sigurnost informacija. Međutim, obećavamo da ćemo obavestiti nadležna tela u slučaju kršenja podatka. Takođe, obavestićemo Vas i ako postoji pretnja za Vaša prava ili interese. Učinićemo sve razumno, kako bi sprečili kršenja sigurnosti i pružaćemo pomoć nadležnim organima, ako do kršenja dođe.

Deca
Ne nameravamo prikupljati informacije o deci. Deca nisu naša ciljna grupa.
Koristimo kolačiće i/ili slične tehnologije kako bi pratili kretanje korisnika i sakupljali informacije o korisnicima. Ovo se radi u cilju poboljšanja korisničkog iskustva.
Kolačić je mali tekstualni dokument sačuvan u Vašem računaru. Kolačići čuvaju informacije koje pomažu da stranice rade. Samo mi imamo pristup kolačićima s naše web strane. Možete kontrolisati svoje kolačiće na nivou pretraživača. Izbor da onemogućite kolačiće mogu ometati upotrebu određenih funkcija.

Koristimo kolačiće u sledeće svrhe:
Potrebni kolačići – ovi kolačići su Vam potrebni kako bi koristili važne funkcije na našoj stranici, kao što je prijavljivanje. Ovi kolačići ne skupljaju nikakve lične informacije.
Analitički kolačići – ove kolačiće koristimo kako bi pratili upotrebu i performanse naše stranice i usluga.
Reklamni kolačići – ovi kolačići se koriste za isporuku reklama koje su Vam relevantne i u skladu sa Vašim interesima. Takođe, koriste se kako bi ograničili broj koliko ste puta videli reklamu. Najčešće su smešteni na stranici od strane reklamne mreže uz dozvolu operatora stranice. Ovi kolačići pamte da ste posetili stranicu i ta informacija se deli s drugim organima, kao što su oglašivači. Često su ciljanje i reklamni kolačići u vezi sa funkcionalnošću stranice, koje pružaju drugi organi.

Možete ukloniti kolačiće sačuvane u svom računaru putem podešavanja u okviru pretraživača. Kao alternativa, možete kontrolisati kolačiće treće strane koristeći platforme za poboljšanje privatnosti, kao što su optout.aboutads.info ili youronlinechoices.com. Za više informacija o kolačićima, pogledajte allaboutcookies.org.

Koristimo Google Analitiku kako bi merili promet na našoj stranici. Google ima svoja pravila o privatnosti koja možete pročitati ovde. Ako želite odustati od praćenja od strane Google Analitike, posetite Google Analytics opt-out stranicu.

Na našoj web stranici možete pronaći i ikonice društvenih mreža koje omogućavaju deljenje ličnih podataka na društvenim mrežama. Zato vas molimo da se upoznate s pravilima o zaštiti ličnih podataka koja se primenjuju na stranicama drugog portala ili društvenoj mreži odnosno od strane trećih osoba.

NCSTransport d.o.o.
Mileve Marić Ajnštajn 88/28
11073 Novi Beograd, R. Srbija
E-mail: zastita.podataka@ncst.rs
Telefon: +381 (11) 34 35 206

Izmene Pravila o privatnosti

Zadržavamo pravo da napravimo promene pravila o privatnosti.
Poslednja izmena je uneta [17.05.2020].
U slučaju promena ovih Pravila obavestićemo Vas o tome na ovoj stranici i ažurirati datum izmene politike privatnosti dole kako sledi.