novi sajt

Samo jednim pogledom na naš web sajt pokazaće da se ozbiljno i odgovorno bavimo našom delatnošću kao i transparentan prikaz naših proizvoda i usluga.

Detaljno prikazana svaka uslužna delatnost koju sa ponosom objavljujemo, kao i cenovnik naših usluga za deo koji se odnosi na troškove po Srbiji.

Blok sa vestima se redovno ažurira sa binim informacijama za Vas i naše stalne klijente sa informacijama o našem poslovanju i mogućnostima.

Vizija preduzeća NCSTransport d.o.o. je da bude moderno, inovativno i efikasno preduzeće za međunarodni transport sa jasno definisanom strategijom.