sudski proces

Privredni sud u Zrenjaninu doneo je odluku o Odbijanju oba prigovora te je izvršen popis, procena i prodaja dužnikovih pokretnih stvari.

Dana 18-3-2016 okončan je sudski spor, putem prodaje dužnikovih pokretnih stvari naplaćena su naša potraživanja, sudski i advokatski troškovi.

Ukupan iznos potraživanja: 78 466,89 RSD (643,00 EUR)

Ukupan iznos uplaćen sa sudskim i advokatskim troškovima: 156.934,00 (1.286,00 EUR)